BSO 10 januari weer open – info en regels

Op maandag 10 januari gaat de BSO (en de scholen) weer open. De noodopvang stopt dan weer.

Er blijven wel in de bso, kinderdagopvang en gastouderopvang sprake van aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten. 

Daarnaast heeft het RIVM een Generiek Kader kinderopvang ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.  Het protocol en andere regels is ook samengevoegd is een beslisboom (het snotneuzenbeleid), deze helpt je om te kijken of je kind naar de kinderdagopvang / BSO of school mag.

Sluiting groepen of locaties

De kinderopvang heeft al langere tijd een personeelstekort, deze is ongeveer 2 keer zo hoog als het lerarentekort. Buiten dit personeelstekort heeft de kinderopvang natuurlijk ook een hoger ziekteverzuim en/of afwezigheid wegens quarantainemaatregelen.

Als ouder kan jij hier ook een rol in spelen, breng bij twijfel geen kind naar de kinderopvang/BSO/school of school en al helemaal niet als je weet dat besmet bent met corona. Alhoewel kinderen (en zeker onder de 4 jaar) beperkt of niet ziek worden door corona, kunnen ze wel de besmetting overdragen. Hou je dus aan de regels, in het belang van jezelf, je kind(eren) maar ook de pedagogisch medewerkers en de kinderen + ouders van de opvang.

Zorgpersoneel

Het is natuurlijk belangrijk dat de kinderopvang open blijft, zodat jij als ouder kan werken het algemeen, maar ook voor ouders die werken in de zorg. Zo heeft het kabinet gevraagd aan de brancheorganisaties BK / BMK in de kinderopvang om – waar dat kan – voorrang te geven aan zorgpersoneel, wanneer zij tijdelijk meer opvang willen afnemen, wanneer de zorgprofessional op de wachtlijst staat, of uitbreiding van het contract nodig is.

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

De eigen bijdrage kinderopvang over de periode 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022, tot maximum uurtarief kinderopvangtoeslag, wordt weer gecompenseerd door de Rijksoverheid. De SVB zal; net als voorgaande keren; een bedrag gaan uitkeren. Deze zijn gebaseerd op de gegevens die bekend staan bij de Belastingdienst. Meer info tref je hier aan.

Dringend advies om te zorgen dat je als ouder zorgt dat deze gegevens goed zijn verwerkt bij beschikking kinderopvangtoeslag 2021 en kinderopvangtoeslag 2022. Bekijk hier wat je zoal moet wijzigen en wanneer.  

Algemene informatie over corona voor kinderopvang

Quarantaineregels voor kinderen en volwassenen

Volwassenen en kinderen in quarantaine mogen niet naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang komen.

Regels thuisblijven bij verkoudheidsklachten

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven:

  • bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn);
  • bij af en toe hoesten.

Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen tot 4 jaar thuis. Ze laten zich testen bij de GGD. En blijven thuis tot de uitslag bekend is.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis bij alle klachten passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten zoals:

  • bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.

Ze laten zich testen bij de GGD. En blijven thuis tot de uitslag bekend.

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Kinderen tot 4 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.

Mondkapje bij kinderen

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen door de school. Dit advies geldt niet voor kinderen uit deze leeftijdscategorieën op de buitenschoolse opvang.

Gezien de diversiteit in inrichting van locaties, gebruik van de ruimtes en het karakter van de buitenschoolse opvang waarbij kinderen maar kort op een vaste plek zitten en gedurende de middag activiteiten volgen in de bso waarbij ze op verschillende momenten, zelfstandig, door het gebouw bewegen geldt het advies om kinderen mondkapjes te laten dragen niet voor de bso. Kinderopvangorganisaties zijn vrij om bovenop de maatregelen uit het protocol ‘kinderopvang en corona en het Generiek Kader kinderopvang van het RIVM aanvullende maatregelen te nemen die passend zijn bij hun eigen locatie. Zoals het dragen van mondkapjes. Dit kunnen zij bespreken met de oudercommissie en communiceren naar ouders.

Zelftesten in het onderwijs

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geadviseerd om zich 2 keer per week thuis preventief te zelftesten. Kinderen krijgen vanuit school zelftesten mee. Daarmee kunnen zij zich thuis (laten) testen. De zelftesten worden sinds 6 december 2021 aan scholen geleverd.

Gaan kinderen van groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs naar de bso? Dan krijgen zij het advies om (preventief) 2 keer per week een zelftest te doen voordat zij naar de bso gaan.