Beroepskracht-kindratio

In de kinderopvang wordt de Beroepskracht-kindratio gebruikt, ook bekend als BKR of leidster-kind ratio. De BKR is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep. Er gelden aparte regels voor kinderen bij het kinderdagverblijf en bij de buitenschoolse opvang.

Eigenlijk is leidster-kind ratio een beetje ouderwets, maar bij veel kinderdagverblijven wel vaak de praktijk. Bij de buitenschoolse opvang zijn er wel meer mannen werkzaam.

Met name voor het kinderdagverblijf zijn de regels best omslachtig en moeilijk te berekenen, er is hiervoor een rekentool beschikbaar van de overheid.