Commerciële kinderopvang

Er wordt soms gesproken over commerciële kinderopvang en maatschappelijke kinderopvang. Er zijn geen duidelijke regels die organisaties definiëren als maatschappelijk of als commercieel.

Feitelijk is de hele branche als commercieel te typeren. Zonder een gezonde en zakelijke bedrijfsvoering is het niet mogelijk te overleven in de branche. Er zijn geen subsidies die kinderopvangorganisaties ontvangen om hun verliezen te compenseren.

Financiering kinderopvangbranche

De kinderopvangorganisaties sluiten overeenkomsten met de klanten (lees: de ouders) waarbij de ouders dus een betalingsverplichting hebben richting de kinderopvangorganisaties. De ouders hebben dan mogelijkheid (onder voorwaarden) om een tegemoetkoming te ontvangen voor de kosten (de kinderopvangtoeslag). Of de ouder ook recht heeft op kinderopvangtoeslag is dus de verantwoording van de ouders.

Hierdoor ontstaat de situatie dat circa 1/3e van de kosten door ouders betaald worden, 1/3e door de werkgevers (via werkgeverspremies) en 1/3e door de overheid (via algemene belastingheffing).

Voor slechts een beperkte aantal activiteiten (zoals VVE) wordt door lokale overheid subsidie verstrekt aan kinderopvangorganisaties.

Rechtsvorm van de onderneming

De rechtsvorm van een onderneming; zoals een stichting of besloten vennootschap; zegt ook niets over de organisatie. Bij een stichting moet de winst bestemd zijn voor een (goed) doel, maar er zijn genoeg mogelijkheden om in een stichting het resultaat laag te houden door bijvoorbeeld dure management- of huurovereenkomsten met de uiteindelijke eigenaar.

In 2016 was volgens het Sectorrapport Kinderopvang 2017 de rentabiliteit (lees: opbrengst) bij besloten vennootschappen 2,71 % en bij stichtingen 2,22 %. Waarbij de BV’s “slechts” 66,31 % aan personeelskosten hadden en de stichtingen 72,36 %. Aangezien er geen aantoonbaar verschil is in kwaliteit kan je je afvragen waarom er zo’n groot verschil is : (in)efficiency ? verspilling?

Blijkens hetzelfde sectorrapport blijkt dat stichtingen een veel betere financiële positie hebben dan besloten vennootschapppen.

RechtsvormStichtingenBesloten vennootschappen
Solvabiliteit43,187,85
Liquiditeit2,381,13
Bron : Sectorraport kinderopvang 2017

Als een maatschappelijke kinderopvang de winsten bestemd voor een goed doel (namelijk de kinderen) kan je je afvragen waarom deze dan zo veel geld heeft opgepot. Een commerciële onderneming kan meer geinvesteerd hebben in de locatie (en dus ook de kwaliteit) waardoor er minder liquiditeit is.

Belang voor ouders

Voor jou als ouder is een goede opvang voor je kind(eren) van belang. Met aandacht voor de behoeften van je kind en ook gericht op jouw wensen als ouder, zoals openingstijden, flexibiliteit, kwaliteit en prijsstelling.

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland behoort tot de top van Europa, waarbij geen aantoonbaar verschil is tussen “maatschappelijke” en “commerciële” kinderopvang. Een onderneming die commercieel bezig is zal mogelijk zelfs eerder oog hebben voor de wensen van “klant” (lees : de ouder).