Geen widgets gevonden in de zijbalk

LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang, vroeger ook bekend als LRKP.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer. Ook vindt u in het LRK een samenvatting van het inspectierapport en of er is gehandhaafd.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, moet u als de ouder uw kind laten opvangen bij een kinderopvangvoorziening die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moet u het LRK- nummer vermelden. Ieder geregistreerde opvangvoorziening krijgt een registratienummer.

Formele kinderopvang

U treft in het LRK dus alleen organisaties aan die formele kinderopvang aanbieden.