LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang, vroeger ook bekend als LRKP.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer. Ook vindt u in het LRK een samenvatting van het inspectierapport en of er is gehandhaafd.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, moet u als de ouder uw kind laten opvangen bij een kinderopvangvoorziening die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moet u het LRK- nummer vermelden. Ieder geregistreerde opvangvoorziening krijgt een registratienummer.

Formele kinderopvang

U treft in het LRK dus alleen organisaties aan die formele kinderopvang aanbieden.