Ingeschreven in het LRK : BSO De Dassen

Op 09-12-2020 is BSO De Dassen in het LRK (169347965) ingeschreven als buitenschoolse opvang met maximaal 30 kindplaatsen op het adres Wedderhöfte 10 9698AW Wedde.

De houder van deze locatie is de Stichting met KVK nummer 41014838 : Stichting Kinderopvang KiWi.

Meer info, zie de website van deze kinderopvangorganisatie.

Van de datum inschrijving in het LRK is het mogelijk dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden.

Kinderopvang-Wijzer wenst deze nieuwe locatie veel succes toe. Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2020