Ingeschreven in het LRK : BSO IKC Dom Helder Camara

Op 03-12-2020 is BSO IKC Dom Helder Camara in het LRK (132560835) ingeschreven als buitenschoolse opvang met maximaal 44 kindplaatsen op het adres Onnemaheerd 2 9736AM Groningen.

De houder van deze locatie is de Stichting met KVK nummer 2099762 : Stichting Kinderopvang VCOG.

Meer info, zie de website van deze kinderopvangorganisatie.

Van de datum inschrijving in het LRK is het mogelijk dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden.

Kinderopvang-Wijzer wenst deze nieuwe locatie veel succes toe. Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2020