Ingeschreven in het LRK : Peuteropvang Heerdstee

Op 17-12-2020 is Peuteropvang Heerdstee in het LRK (114171221) ingeschreven als kinderdagverblijf met maximaal 13 kindplaatsen op het adres Bentismaheerd 1 9736EA Groningen.

De houder van deze locatie is de Stichting met KVK nummer 2099762 : Stichting Kinderopvang VCOG.

Meer info, zie de website van deze kinderopvangorganisatie.

Van de datum inschrijving in het LRK is het mogelijk dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden.

Kinderopvang-Wijzer wenst deze nieuwe locatie veel succes toe. Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 21 januari 2021