Kinderopvang in Den Helder

Eind oktober 2021 waren in Den Helder in totaal 1184 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 41 locaties.

Deze locaties zijn als volgt te speciferen :

Opvangsoort Kindplaatsen Locaties
Kinderdagverblijf 625 24
Buitenschoolse opvang 559 17

Van de 24 KDV-locaties zijn 19 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie.

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Den Helder. Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.