Fryslan

Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Fryslân vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.

 Fryslân   
 KDV – aantalBSO – aantalKDV – urenBSO – uren
20077.6005.430760310
20088.6907.230780340
20099.2908.470800350
201010.2009.520800360
201110.48010.090780340
201210.52010.030700300
20139.6509.680620280
20149.1309.550550270
20159.66010.010510270
201612.29011.000450270
201714.25012.500460280
201815.30014.140480290
201916.02015.430510300
202015.89016.290560310
202116.80016.950580320

Verhouding tot landelijk

Het aantal kinderen dat in Fryslân gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 rond de 3,4 % van het landelijke totaal en is de laatste jaren stijgende.

Terwijl het aandeel ten opzichte van het landelijk gemiddelde stijgt nemen de kinderen in Fryslân minder uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Bij de BSO lijkt het verschil af te te nemen, terwijl het bij de kinderdagverblijven toeneemt. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies,

 Fryslân   
 KDV – aantal
in % totaal NL
BSO – aantal
in % totaal NL
Afwijking KDV
uren tov landelijk
Afwijking BSO
uren tov landelijk
20072,60%2,63%-14,61%-26,19%
20082,63%2,70%-13,33%-22,73%
20092,63%2,70%-13,04%-23,91%
20102,66%2,73%-13,98%-21,74%
20112,64%2,71%-14,29%-24,44%
20122,72%2,71%-17,65%-25,00%
20132,70%2,74%-20,51%-22,22%
20142,65%2,76%-24,66%-22,86%
20152,81%2,82%-27,14%-20,59%
20163,31%2,87%-33,82%-22,86%
20173,51%3,00%-33,33%-20,00%
20183,37%3,12%-29,41%-19,44%
20193,41%3,21%-28,17%-18,92%
20203,35%3,28%-24,32%-18,42%
20213,42%3,40%-23,68%-15,79%

Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.

Toelichting cijfers Fryslân

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 5 december 2022