Gelderland

Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Gelderland vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.

 Gelderland   
 KDV – aantalBSO – aantalKDV – urenBSO – uren
200732.14020.200770320
200836.98027.510790340
200939.55032.600810360
201042.68036.450810360
201143.92038.900800350
201242.75038.720740320
201339.81037.310680300
201438.20036.550630290
201538.54037.810600280
201641.24041.070580290
201744.79045.390590290
201852.14049.890570300
201954.21053.760600310
202054.92055.950630320
202157.19056.570660320

Verhouding tot landelijk

Het aantal kinderen dat in Gelderland gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 ruim boven de 11 % van het landelijke totaal.

De kinderen in Gelderland nemen minder uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies,

 Gelderland   
 KDV – aantal
in % totaal NL
BSO – aantal
in % totaal NL
Afwijking KDV
uren tov landelijk
Afwijking BSO
uren tov landelijk
200711,01%9,78%-13,48%-23,81%
200811,20%10,28%-12,22%-22,73%
200911,20%10,38%-11,96%-21,74%
201011,13%10,44%-12,90%-21,74%
201111,08%10,45%-12,09%-22,22%
201211,03%10,47%-12,94%-20,00%
201311,13%10,55%-12,82%-16,67%
201411,09%10,56%-13,70%-17,14%
201511,19%10,67%-14,29%-17,65%
201611,12%10,72%-14,71%-17,14%
201711,05%10,89%-14,49%-17,14%
201811,50%11,02%-16,18%-16,67%
201911,53%11,18%-15,49%-16,22%
202011,58%11,25%-14,86%-15,79%
202111,64%11,35%-13,16%-15,79%

Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.

Toelichting cijfers Gelderland

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 5 december 2022