Groningen

Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Groningen vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.

 Groningen   
 KDV – aantalBSO – aantalKDV – urenBSO – uren
20078.3006.070830400
20089.4307.860850430
200910.1809.190890440
201010.99010.180900440
201111.35010.610870420
201211.49010.390810370
201310.81010.070750340
201410.1009.910710330
201510.00010.310680310
201610.77011.180660330
201711.83012.290650320
201813.13013.530650330
201913.58014.470670340
202013.77015.180690350
202114.27015.550720350
Bron : CBS – 2021 nog niet definitief

Verhouding tot landelijk

Het aantal kinderen dat in Groningen gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 rond de 3 % van het landelijke totaal.

De kinderen in Groningen nemen iets minder uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Bij de BSO lijkt het verschil iets toe te nemen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies,

 Groningen   
 KDV – aantal in % totaal NLBSO – aantal in % totaal NLAfwijking KDV uren tov landelijkAfwijking BSO uren tov landelijk
20072,84%2,94%-6,74%-4,76%
20082,86%2,94%-5,56%-2,27%
20092,88%2,93%-3,26%-4,35%
20102,87%2,92%-3,23%-4,35%
20112,86%2,85%-4,40%-6,67%
20122,97%2,81%-4,71%-7,50%
20133,02%2,85%-3,85%-5,56%
20142,93%2,86%-2,74%-5,71%
20152,90%2,91%-2,86%-8,82%
20162,90%2,92%-2,94%-5,71%
20172,92%2,95%-5,80%-8,57%
20182,89%2,99%-4,41%-8,33%
20192,89%3,01%-5,63%-8,11%
20202,90%3,05%-6,76%-7,89%
20212,91%3,12%-5,26%-7,89%

Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.

Toelichting cijfers Groningen

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 5 december 2022