Noord-Brabant

Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Noord-Brabant vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.

 Noord-Brabant   
 KDV – aantalBSO – aantalKDV – urenBSO – uren
200742.10029.800820380
200848.29039.060840400
200951.67046.050860410
201056.36051.710860410
201159.27055.490830400
201258.76055.470780350
201355.19053.300710320
201453.36052.320650310
201553.83053.530620310
201657.20058.370620310
201761.54063.750630320
201868.25069.300630320
201970.52073.510660330
202071.45076.300690350
202173.95076.830720360

Verhouding tot landelijk

Het aantal kinderen dat in Noord-Brabant gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 boven de 15 % van het landelijke totaal.

De kinderen in Noord-Brabant nemen minder uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde, het verschil wordt wel kleiner. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies.

 Noord-Brabant   
 KDV – aantal
in % totaal NL
BSO – aantal
in % totaal NL
Afwijking KDV
uren tov landelijk
Afwijking BSO
uren tov landelijk
200714,42%14,43%-7,87%-9,52%
200814,63%14,59%-6,67%-9,09%
200914,63%14,67%-6,52%-10,87%
201014,70%14,81%-7,53%-10,87%
201114,96%14,90%-8,79%-11,11%
201215,17%15,00%-8,24%-12,50%
201315,43%15,08%-8,97%-11,11%
201415,50%15,12%-10,96%-11,43%
201515,64%15,10%-11,43%-8,82%
201615,42%15,24%-8,82%-11,43%
201715,18%15,30%-8,70%-8,57%
201815,05%15,31%-7,35%-11,11%
201915,00%15,29%-7,04%-10,81%
202015,06%15,34%-6,76%-7,89%
202115,06%15,42%-5,26%-5,26%

Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.

Toelichting cijfers Noord-Brabant

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.