Utrecht

Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Utrecht vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.

 Utrecht   
 KDV – aantalBSO – aantalKDV – urenBSO – uren
200728.50019.140950390
200831.44024.710960420
200933.27029.410970440
201036.30033.580980440
201137.24036.820970440
201236.44037.580930400
201333.97036.710860370
201433.80036.780810360
201533.45037.780800350
201635.14040.670790360
201737.59043.640790370
201841.35046.660780380
201943.68049.160790390
202044.68050.610820400
202145.69050.050840400

Verhouding tot landelijk

Het aantal kinderen dat in Utrecht gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 ruim boven de 9,3 -10 % van het landelijke totaal.

De kinderen in Utrecht nemen meer uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies,

 Utrecht   
 KDV – aantal
in % totaal NL
BSO – aantal
in % totaal NL
Afwijking KDV
uren tov landelijk
Afwijking BSO
uren tov landelijk
20079,76%9,27%6,74%-7,14%
20089,52%9,23%6,67%-4,55%
20099,42%9,37%5,43%-4,35%
20109,47%9,62%5,38%-4,35%
20119,40%9,89%6,59%-2,22%
20129,41%10,17%9,41%0,00%
20139,50%10,38%10,26%2,78%
20149,82%10,63%10,96%2,86%
20159,72%10,66%14,29%2,94%
20169,47%10,62%16,18%2,86%
20179,27%10,47%14,49%5,71%
20189,12%10,31%14,71%5,56%
20199,29%10,22%11,27%5,41%
20209,42%10,18%10,81%5,26%
20219,30%10,05%10,53%5,26%

Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.

Toelichting cijfers Utrecht

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 5 december 2022