Kinderopvang in Veghel

Eind juli 2022 waren in Veghel in totaal 1267 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 33 locaties. Van de 19 KDV-locaties zijn 11 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie.

Deze locaties zijn als volgt te specificeren :

Opvangsoort Kindplaatsen Locaties
Kinderdagverblijf 609 19
Buitenschoolse opvang 658 14

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Veghel. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Meierijstad. Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt of via de Scholenkaart naar een basisschool.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 augustus 2022