Eind december 2022 waren in Westergeest in totaal 16 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 1 locatie(s). Van de 1 KDV-locatie(s) zijn 0 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie.

Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen:

Gemiddeld heeft een KDV-locatie in Westergeest dus 16,00 kindplaatsen, het landelijk gemiddelde ligt (eind oktober 2022) op 33,57 kindplaatsen per locatie.

Per BSO-locatie zijn er in Westergeest gemiddeld 0,00 kindplaatsen, waarbij het landelijk gemiddelde eind oktober 2022 op  43,49 ligt.

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Westergeest. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Noardeast-Fryslân. Per postcode is er ook een Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex berekend. Deze geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen in dit postcodegebied is gesteld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt of via de Scholenkaart naar een basisschool.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.