Geen widgets gevonden in de zijbalk

Veel mensen zijn op zoek naar kinderopvang. Naar een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang, naar de financiering door de kinderopvangtoeslag. Op Kinderopvang-Wijzer.nl tref je informatie aan over alle kinderopvanglocaties van Nederland. Ook kan je makkelijk zoeken naar de locaties KDV, BSO en basisonderwijs die in een postcodegebied gevestigd zijn.

Gemeentes

Zo tref je het aantal locaties en kindplaatsen aan per gemeente. En hoever weg de locaties KDV of BSO gevestigd zijn ten opzichte van de gemiddelde inwoner van de gemeente.

Plaatsen

Natuurlijk tref je ook een overzicht aan per (woon)plaats met de aantallen kindplaatsen en locaties KDV en BSO en hoe groot de gemiddelde locatie is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Postcode

Het beste kan je als zoeken via een 4-cijferig postcode. Hier tref je namelijk de Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex aan van dit postcodegebied. Deze index geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen weer in een postcodegebied is gestel in verhouding tot het landelijk gemiddelde.

Organisaties

Hoe veel locaties en kindplaatsen KDV en BSO beheert de kinderopvangorganisatie waar je je kinderen brengt. En is het een grote of kleine organisatie in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Dit tref je aan voor alle organisaties, uitgezonderd de eenmanszaken en VOF’s.

Marktaandeel

Wat is het marktaandeel van de grootste kinderopvangorganisaties. Hoe is de kinderopvangmarkt verdeeld in aantallen houders, of hoe is de verdeling in soorten rechtspersonen. Vaak weergegeven in de Top 100’s van de kinderopvang.

Statistieken

Hoeveel locaties en kindplaatsen zijn er nu in Nederland en zit hier nog groei in? Regelmatig worden de cijfers bijgewerkt in de Stand van zaken kinderdagverblijven en Stand van zaken buitenschoolse opvang. Of wat is de grootste locatie buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf, of juist de kleinste.

Kinderopvangtoeslag

En natuurlijk informatie over de kinderopvangtoeslag, zoals de tabel kinderopvangtoeslag 2023, de maximum uurtarieven 2023 en voor de ouders een gratis model om snel de eigen bijdrage kinderopvang 2023 uit te rekenen.

Kaart

Liever zoeken via de kinderopvangkaart of scholenkaart. Ook dat kan op de Kinderopvang-Wijzer.

Je treft het allemaal aan op de Kinderopvang-Wijzer. Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.