Geen widgets gevonden in de zijbalk

Kindercampus Oculus

Kindercampus Oculus is een basisschool in Tilburg (Noord-Brabant) en geregistreerd met brinnummer : 23ZH. Deze school is onderdeel van Stichting Opmaat groep. Kindercampus Oculus Bankastraat2 5014 BW Tilburg Brinnummer: 23ZH…

Lees meer

BSO Oculus

BSO Oculus in Tilburg is een buitenschoolse opvang met maximaal 66 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 221371266. Locatiegegevens BSO Oculus Bankastraat 2 5014BW Tilburg LRK: 221371266…

Lees meer