Geen widgets gevonden in de zijbalk

De Bengelenbak

De kinderopvangorganisatie De Bengelenbak is in het LRK ingeschreven als houder van 1 locatie(s) kinderopvang met in totaal 16 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :…

Lees meer

De Bengelenbak

De Bengelenbak in Brakel is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 679083200 Locatiegegevens De Bengelenbak Meidoornstraat 4 5306XP Brakel LRK: 679083200 Startdatum:…

Lees meer