Geen widgets gevonden in de zijbalk

Kindcentrum Alexandra B.V.

De kinderopvangorganisatie Kindcentrum Alexandra B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 96 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in …

Lees meer

Kinderdagverblijf Alexandra

Kinderdagverblijf Alexandra in Gorinchem is een kinderdagverblijf met maximaal 48 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 569618149 Locatiegegevens Kinderdagverblijf Alexandra Zusterstraat 11 4201EK Gorinchem LRK: 569618149 Startdatum:…

Lees meer

buitenschoolseopvang Alexandra

buitenschoolseopvang Alexandra in Gorinchem is een buitenschoolse opvang met maximaal 48 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 206944639. Locatiegegevens buitenschoolseopvang Alexandra Zusterstraat 11 4201EK Gorinchem LRK: 206944639…

Lees meer