Geen widgets gevonden in de zijbalk

Stichting Kinderopvang Breed

De kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Breed is in het LRK ingeschreven als houder van 3 locatie(s) kinderopvang met in totaal 160 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in …

Lees meer

Kinderopvang Breed

Kinderopvang Breed in Zwolle is een kinderdagverblijf met maximaal 28 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 228253639 Locatiegegevens Kinderopvang Breed Buckhorstlaan 50 8043RL Zwolle LRK: 228253639 Startdatum:…

Lees meer

KDV Breed

KDV Breed in Zwolle is een kinderdagverblijf met maximaal 48 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 684862645 Locatiegegevens KDV Breed Palestrinalaan 915 8031VA Zwolle LRK: 684862645 Startdatum:…

Lees meer

Kinderopvang Breed

Kinderopvang Breed in Zwolle is een buitenschoolse opvang met maximaal 84 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 323388917. Locatiegegevens Kinderopvang Breed Palestrinalaan 915 8031VA Zwolle LRK: 323388917…

Lees meer