Uurtarieven kinderopvang 2023 fors verhogen of contracten verscheuren

Je hebt vast al gelezen dat kinderopvangorganisaties soms contracten verscheuren omdat ze geen kinderopvang kunnen aanbieden. Hoe komt dit? Wat is de oorzaak hiervan? We leggen het uit.

Er is natuurlijk al een tijd een personeelstekort in de kinderopvang, dat is geen nieuws. Het kan dus betekenen dat een organisatie gewoonweg het personeel niet heeft om de opvang van jouw kinderen te waarborgen en dus genoodzaakt is het aanbod hierop af te stemmen.

Maar kan men dan geen ander personeel inzetten? En wat kost dat dan?

Gevolgen ZZP’ers in de kinderopvang

Wat daarbij ook een redelijk nieuwe (en zorgwekkende) ontwikkeling in de branche is, is de toename van ZZP’ers die actief worden in de kinderopvang en daarbij forse uurtarieven vragen. Nu zou het in de theorie eigenlijk niet mogelijk moeten zijn om als ZZP’er te werken in de kinderopvang, maar doordat er geen controle/handhaving is door de Belastingdienst op de Wet DBA, wordt het voor een aantal mensen (financieel/fiscaal) wel heel aantrekkelijk gemaakt om zich voor te doen als ZZP’er.

De ZZP’ers vragen daarbij meestal tarieven die voor de kinderopvangorganisaties simpelweg niet te betalen zijn. Deze variëren tussen de € 45 in het meest gunstige geval en € 85 (inclusief BTW) per uur. Als je bedenkt dat voor een gemiddelde kinderopvangorganisatie een tarief van rond de € 30 betaalbaar is voordat er verlies wordt gemaakt, is het niet verwonderlijk dat een organisatie besluit om contracten met ouders te verscheuren.

Beschikbare uurtarieven voor ZZP’er

Volgens het Sectorrapport van het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een kinderopvangorganisatie circa 4,8 %  (gemiddelde 2018, 2019 en 2020) aan resultaat voor belasting. En dat was dan in de jaren waarbij er geen hoog ziekteverzuim door corona was. Dit resultaat is eigenlijk de speelruimte die de branche heeft.

De omzet van 10 kinderen op de BSO levert (uitgaande van € 7,31 per uur) een winst (voor belastingen) op van zo’n € 3,70 per uur. Bij een peutergroep op de KDV met 16 kinderen tegen € 8,50 is dat dan € 6,88. Daarbij gaan we er dus van uit van een 100 % bezetting, iets wat zeker niet altijd het geval is. (Zie tabel 1 – onderop pagina)

Bij de BSO is er dan 1 pedagogisch medewerker actief, bij de KDV zijn er dan 2 PM’ers ingezet. De gemiddelde salariskosten voor een pedagogisch medewerker bedragen dan tegen de € 25 per uur, zonder opleidingskosten en dergelijke.

Als de kinderopvangorganisatie een ZZP’er moet inzetten is daar dus € 25 + de winst per uur voor beschikbaar. Dus bij de BSO circa € 28,70 en bij de KDV € 31,88 (inclusief de BTW), kortom ergens rond de € 30 per uur.

De uurtarieven  die ZZP’ers vragen bedraagt echter tussen de € 45 en 85 per uur. Dus de inzet van 1 uur ZZP kost het resultaat voor belastingen van circa 5,4 uur bij de BSO en 2,9 uur bij een KDV.  (Zie tabel 2 – onderop pagina)

Verhogen uurtarieven kinderopvang

Om dat dus rendabel te maken moet de kinderopvangorganisatie de uurtarieven voor de ouders verhogen met 16 % (KDV) tot 28 % (BSO), ervan uitgaande dat het werk van 1 pedagogisch medewerker een heel jaar vervuld wordt door een ZZP’er tegen € 45 inclusief BTW. En voor dat tarief werken veel ZZP’ers al niet meer. Aangezien de uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag hier geen rekening mee houden, zal zo’n verhoging volledig voor rekening van de ouders komen.

De enige andere keus die een kinderopvangorganisatie dan heeft is het aantal contracten af te stemmen op het aantal medewerkers. En dus de opvangcontracten met jou als ouder te verscheuren.

2025

In het jaar 2025 zou de (bijna) gratis kinderopvang voor werkende ouders gerealiseerd moeten worden. Ook hebben Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangekondigd dan een oplossing en/of voorstellen te hebben voor handhaving van de Wet DBA en dus ook het misbruik van de regelgeving aan banden te gaan leggen.

Als de Rijksoverheid echter niet eerder ingrijpt en de Belastingdienst gaat handhaven zoals het bedoeld is en de opmars van schijnzelfstandige ZZP’ers tegengaat, zal de schade aan de kinderopvangbranche groot zijn, zullen de wachtlijsten voor kinderopvangplekken stijgen en gaan er nog de nodige contracten met jou als ouder verscheurd worden.

Tabel 1 : Resultaten volgens Sectorrapport 2021
Resultaten volgen Sectorrapport 2021
gemiddeldBSO 10 kinderenKDV 16 kinderen
Omzet94,90% €       73,10 €      136,00
Overige1,20% €          0,92 €          1,72
Subsidies3,83% €          2,95 €          5,49
Rentebaten0,05% €          0,04 €          0,07
Buitengewone baten0,02% €          0,01 €          0,02
Totale baten100,00% €       77,03 €      143,31
Personeelslasten70,70% €       54,46 €      101,32
Huisvestingslasten11,60% €          8,94 €        16,62
Afschrijvingen OG0,70% €          0,54 €          1,00
Afschrijvingen overig2,10% €          1,62 €          3,01
Overige bedrijfslasten9,90% €          7,63 €        14,19
Rentelasten0,10% €          0,08 €          0,14
Rentelasten hyp leningen0,10% €          0,08 €          0,14
Buitengewone lasten0,00% €              –   €               –  
Totale bedrijfslasten95,20% €       73,33 €      136,43
Resultaat voor belasting4,80% €         3,70 €          6,88
     
Tabel 2 : dekking resultaat
Inzet 1 uur ZZP €       45,00 €        45,00
Beschikbaar 1 uur €       28,70 €        31,88
Te dekken resultaat €       16,30 €        13,12
Aantal uur (buiten inzetuur)4,411,91