De kinderopvangorganisatie De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 32 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 2 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 32 kindplaatsen.
  • 0 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 0 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind juni 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv : 16.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.8 (De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv : 0.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv : 2)
  • 4.4 locaties BSO (De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv : 0)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 123.2 KDV-kindplaatsen (De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv : 32)
  • 191.8 BSO-kindplaatsen (De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv : 0).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Onbekend en houdt kantoor in Hellevoetsluis. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv.

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.