Organisatie info

In de kinderopvang zijn er meer dan 2.800 verschillende organisaties actief als houder, wat betekent dat deze bedrijven één of meerdere kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties beheren. Hieronder vind je een overzicht van meer dan 2.000 van deze organisaties. Eenmanszaken zijn om redenen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet opgenomen.

Op de organisatiepagina kun je informatie vinden over het aantal locaties en kindplaatsen dat deze houder heeft ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en het vergelijk met het landelijk gemiddelde. Ook kun je het overzicht van de locaties bekijken.