VE Peuteropvang

Er zijn ruim 4.800 locaties in Nederland die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang als VE- locatie. Dit zijn locaties die Voorschoolse Educatie (VE) aanbieden. VE Peuteropvang is vanaf 2 of 2,5 jaar tot de leeftijd van 4 jaar. Voorschoolse educatie wordt aangeboden aan peuters die baat hebben bij extra ondersteuning in hun ontwikkeling.

Of een locatie is geregistreerd als VE locatie wordt bepaald door de voorwaarden van de gemeente. Kinderen met een indicatie kunnen dan vaak peuteropvang afnemen waarbij de kosten deels of volledig betaald wordt door de gemeente.

VE Peuteropvang (de peuterspeelzaal) valt onder registratie van kinderdagverblijf in het LRK, er zijn locaties die alleen maar VE Peuteropvang aanbieden, maar ook locaties die zowel kinderdagopvang als VE peuteropvang aanbieden.

Je treft deze VE-peuteropvang locaties hieronder aan, gesorteerd op de inschrijvingsdatum. Het overzicht met kinderdagverblijf locaties (inclusief peuteropvang) is hier te vinden.

Het overzicht met buitenschoolse opvang locaties is hier te vinden.

Zoek binnen de locaties Voorschoolse Educatie: