Meningen van medewerkers

Kinderopvang-Wijzer is benieuwd naar meningen van ouders en medewerkers in de kinderopvang. En natuurlijk delen wij deze met alle bezoekers (en andere medewerkers) van Kinderopvang-Wijzer.nl.

Onderstaand een overzicht van meningen en vragen die gevraagd zijn/worden aan medewerkers in de kinderopvang over allerlei onderwerpen. Deze worden regelmatig aangevuld. Zelf ook een suggestie doen voor een stelling, dat kan hier.

Onderstaande lijst met meningen/vragen komen ook voor op de verschillende themapagina’s:

Deel jij ook je mening?

Stelling: De aanwezigheid van een oudercommissie zorgt voor verbetering van de kwaliteit op de locatie.
Stelling: Bij ons op de locatie is de oudercommissie zeer actief betrokken bij de kinderopvang.
Vraag : wordt er actief beleid gevoerd op de kinderopvanglocatie waarbij bijgehouden wordt of kinderen zijn gevaccineerd?
Stelling : De werknemer draagt de voornaamste verantwoordelijkheid voor zijn of haar opleiding en loopbaanontwikkeling, omdat het investeren in eigen vaardigheden en loopbaantrajecten het meest gunstig is voor de individuele groei en vooruitgang.
Stelling: De aanpassing van BKR bij de BSO zal een positieve invloed hebben op vermindering van het personeelstekort bij de BSO.
Stelling: De aanpassing van de BKR bij de buitenschoolse opvang zal de werkdruk bij de pedagogisch medewerkers verlagen.
Stelling: een kabinet bestaande uit PVV, VVD, BBB en NSC is een zegen voor de kinderopvangbranche.
Stelling: een kabinet bestaande uit PVV, VVD, BBB en NSC zou weinig aandacht hebben voor het belang van kind, maar meer voor de financiële zaken.
Stelling: een kabinet bestaande uit PVV, VVD, BBB en NSC zou weinig aandacht hebben voor het belang van kind, maar meer voor de financiële zaken.
Stelling: Financiering en regelgeving VE (voorschoolse educatie) zou verantwoordelijkheid landelijke Rijksoverheid moeten zijn en niet van 342 verschillende gemeenten

Toelichting : 342 gemeenten voeren ieder een eigen beleid over de financiering, indicaties en andere regelingen

Stelling : VE - voorschoolse educatie zou moeten gelden voor ieder kind dat gebruik maakt van kinderopvang.

VE - methodes zouden standaard toegepast moeten worden bij alle kinderdagverblijven

Stelling: VE - Voorschoolse Educatie bij de kinderopvang zou volledig geïntegreerd moeten worden bij de kinderdagopvang.

Toelichting: de peuteropvang zou volledig opgenomen moeten worden in de kinderdagopvang.

Stelling: Bij de reguliere kinderopvang neemt het aantal zorgkinderen de laatste paar jaar sterk toe.
Stelling: Het huidige stelsel van kinderopvang is niet ingericht voor de opvang van zorgkinderen? (zoals opleiding medewerkers, BKR, financiering, faciliteiten)
Stelling: Ouders hebben vaak grote moeite te erkennen en te accepteren dat hun kind een zorgkind is en extra aandacht nodig heeft.
Stelling: Het vergroten van de inclusiviteit in de kinderopvang voor zorgkinderen bevordert een positieve ontwikkelingsomgeving voor alle kinderen.
Stelling: Het aantal zorgkinderen in de kinderopvang neemt niet toe, alleen door toegenomen werkdruk (personeelstekort, administratieve lasten, etc) wordt de opvang van deze kinderen zwaarder ervaren.
Stelling: Bij de opleidingen tot pedagogisch medewerker wordt te weinig aandacht gegeven aan opvang van zorgkinderen.
Stelling: Ouders zijn bij aanmelden van hun kind voor de kinderopvang vaak niet bewust dat hun kind een zorgkind is.
Stelling : Het Personenregister Kinderopvang in Nederland is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van kinderen in kinderopvangvoorzieningen.
Vraag: Welke methode hanteert jouw werkgever voor verstrekking van de jaarlijkse periodiek?
Vraag: Wat is jouw persoonlijke voorkeur voor methodiek van toekenning periodiek?
Vraag : is er bij jou op de locatie duidelijk beleid en instructie hoe om te gaan met risicovol spel?
Stelling : In welke mate wordt er bij jouw locatie rekening gehouden met individuele verschillen tussen kinderen bij het aanbieden van risicovol spel?
Stelling: Bij mij op de locatie wordt door de verschillende pedagogisch medewerkers eenduidig omgegaan met risicovol spelen.
Stelling: Pedagogisch medewerkers dienen specifieke trainingen te volgen om adequaat toezicht te kunnen houden tijdens risicovol spel op de opvang.
Stelling: Kinderen moeten leren omgaan met teleurstellingen en kleine verwondingen tijdens risicovol spel om veerkracht op te bouwen.
Vraag : Wat zijn voor jou de grootste ergernissen in relatie met de ouders/verzorgers? (max. 3 keuzes)
Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang verbale agressie vanuit ouders/verzorgers?

Verbale agressie verwijst naar het gebruik van verbaal geweld, zoals scheldwoorden, bedreigingen of beledigingen, om anderen emotioneel of psychologisch schade toe te brengen.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang verbale agressie vanuit collega's?

Verbale agressie verwijst naar het gebruik van verbaal geweld, zoals scheldwoorden, bedreigingen of beledigingen, om anderen emotioneel of psychologisch schade toe te brengen.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang pesten vanuit ouders/verzorgers?

Pesten is herhaaldelijk agressief gedrag, waarbij een ongelijke machtsverhouding bestaat tussen de pester en het slachtoffer.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang pesten vanuit collega's?

Pesten is herhaaldelijk agressief gedrag, waarbij een ongelijke machtsverhouding bestaat tussen de pester en het slachtoffer.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang bedreiging/intimidatie vanuit ouders/verzorgers?

Bedreiging/intimidatie is het uiten van dreigingen of het aanwenden van gedrag dat angst, onveiligheid of ongemak veroorzaakt bij een individu.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang bedreiging/intimidatie vanuit collega's?

Bedreiging/intimidatie is het uiten van dreigingen of het aanwenden van gedrag dat angst, onveiligheid of ongemak veroorzaakt bij een individu.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang seksuele intimidatie vanuit ouders/verzorgers?

Seksuele intimidatie is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag met een seksuele lading dat iemand beledigt, vernedert of bang maakt.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang seksuele intimidatie vanuit collega's?

Seksuele intimidatie is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag met een seksuele lading dat iemand beledigt, vernedert of bang maakt.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang discriminatie vanuit ouders/verzorgers?

Discriminatie is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, of andere persoonlijke eigenschappen.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang discriminatie vanuit collega's?

Discriminatie is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, of andere persoonlijke eigenschappen.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang fysieke agressie vanuit ouders?

Fysieke agressie verwijst naar elke vorm van geweld of handeling die fysieke schade aan een persoon kan toebrengen, zoals slaan, schoppen of duwen.

Ervaar jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang fysieke agressie vanuit collega's?

Fysieke agressie verwijst naar elke vorm van geweld of handeling die fysieke schade aan een persoon kan toebrengen, zoals slaan, schoppen of duwen.

Is jouw kinderopvanglocatie (KDV of BSO) gesloten op de dagen tussen kerst en oud en nieuw?

Let op : de peuteropvang/VE is vaak al gesloten tijdens schoolvakanties, het gaat hier om KDV of BSO locaties die normaal tijdens schoolvakanties open zijn.

Stelling : Een kinderopvanglocatie (KDV of BSO) hoort tussen kerst en oud en nieuw ook open te zijn. Kinderopvang heeft immers als doel om ouders de mogelijkheid te geven om te werken/studeren, dus ook op die dagen.
Stelling: Wat is jouw standpunt over winst in de kinderopvang?
Vraag : Het inhuren van freelancers in de kinderopvang is straks niet meer mogelijk, welke situatie is bij jullie van toepassing?
Stelling ; Medewerkers kinderopvang moeten na roken hun kleding wisselen.
Stelling ; Medewerkers kinderopvang zouden niet mogen roken tijdens hun dienst (inclusief pauzetijden).
Stelling ; Medewerkers kinderopvang moeten na roken hun handen wassen.
Vraag ; Wat zijn de maatregelen voor medewerkers die roken? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vraag : Mag er voor de ingang/poort van het terrein van de kinderopvanglocatie gerookt worden?
Vraag : Heeft de kinderopvangorganisatie beleid over roken?
Vraag : Wanneer mag er door medewerkers gerookt worden?
Vraag : Wat zou volgens jou een ideaal werkbare BKR bij kinderen van 2 tm 3 jaar zijn ( thans 1 PM op 8 kinderen)? Let op : minder kinderen per PM heeft prijsstijging tot gevolg en er zijn meer PM' ers nodig.
Vraag : Is het buitenterrein van de kinderopvanglocatie rookvrij?
Vraag : Wat zou volgens jou een ideaal werkbare BKR bij kinderen van 4 tm 6 jaar zijn ( thans 1 PM op 10 kinderen)? Let op : minder kinderen per PM heeft prijsstijging tot gevolg en er zijn meer PM' ers nodig.
Vraag : Wat zou volgens jou een ideaal werkbare BKR bij kinderen van 7 tm 13 jaar zijn ( thans 1 PM op 12 kinderen)? Let op : minder kinderen per PM heeft prijsstijging tot gevolg en er zijn meer PM' ers nodig.
Vraag : Wat zou voor jou een belangrijke secundaire voorwaarde zijn om te werken bij een kinderopvangorganisatie? (max 2 antwoorden)
Stelling : De nieuw aangekondigde wetgeving die zorgt dat er geen ZZP'ers meer kunnen werken in de gangbare functies binnen de zorg & welzijn (en kinderopvang) en onderwijs is een goede zaak.
Vraag : Hoe ervaar jij de werkdruk als medewerker in de kinderopvang ?
Vraag : wat veroorzaakt voor jou als medewerker kinderopvang de meeste werkdruk? (max 2 antwoorden)
Vraag : Hoe groot is de kans dat jij over twee jaar nog steeds in de kinderopvang werkt?
Vraag : Hoe groot is de kans dat jij over twee jaar nog steeds bij je huidige werkgever werkt?
Vraag : Hoe tevreden ben jij met het werken in de kinderopvang?
Vraag : Hoe tevreden ben jij met het werken bij jouw werkgever?
Stelling: Het is van groot belang dat kinderopvangorganisaties strikte beleidsmaatregelen gebruiken om de privacy en veiligheid van kinderen te waarborgen bij het delen van foto's online, gezien de potentiële risico's van misbruik.
Stelling : Mijn kinderopvangorganisatie voert een duidelijk beleid over het plaatsen van foto's van kinderen op sociale media.
Bij de Dag van de Kinderopvang/Pedagogisch medewerker 2023 heb ik : (meerdere antwoorden mogelijk)
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van de organisatie 39%, 357 stemmen
  357 stemmen 39%
  357 stemmen - 39% van alle stemmen
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van individuele ouder(s) 25%, 230 stemmen
  230 stemmen 25%
  230 stemmen - 25% van alle stemmen
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van de oudercommissie 18%, 164 stemmen
  164 stemmen 18%
  164 stemmen - 18% van alle stemmen
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van de locatie(manager) 13%, 116 stemmen
  116 stemmen 13%
  116 stemmen - 13% van alle stemmen
 • niets, er was geen aandacht voor 4%, 38 stemmen
  38 stemmen 4%
  38 stemmen - 4% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 905
Stemmers: 484
21 september 2023 - 29 maart 2024
De poll is beëindigd
Stelling : Als de vaccinatiegraad van kinderen onder de 90 % daalt, moet er een vaccinatieplicht worden ingevoerd voor kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.
Stelling : Je kan beter een opvanggroep sluiten of het aantal kindplaatsen inkrimpen dan gedwongen zijn om structureel freelancers / zzp in te zetten.
Met welk cijfer wil jij Dag van de Kinderopvang/Pedagogisch medewerker 2023 waarderen?
 • 7 23%, 85 stemmen
  85 stemmen 23%
  85 stemmen - 23% van alle stemmen
 • 8 19%, 70 stemmen
  70 stemmen 19%
  70 stemmen - 19% van alle stemmen
 • 6 18%, 68 stemmen
  68 stemmen 18%
  68 stemmen - 18% van alle stemmen
 • 5 12%, 43 stemmen
  43 stemmen 12%
  43 stemmen - 12% van alle stemmen
 • 4 7%, 26 stemmen
  26 stemmen 7%
  26 stemmen - 7% van alle stemmen
 • 1 6%, 22 stemmen
  22 stemmen 6%
  22 stemmen - 6% van alle stemmen
 • 3 5%, 18 stemmen
  18 stemmen 5%
  18 stemmen - 5% van alle stemmen
 • 9 4%, 16 stemmen
  16 stemmen 4%
  16 stemmen - 4% van alle stemmen
 • 2 3%, 11 stemmen
  11 stemmen 3%
  11 stemmen - 3% van alle stemmen
 • 10 3%, 10 stemmen
  10 stemmen 3%
  10 stemmen - 3% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 369
8 september 2023 - 29 maart 2024
De poll is beëindigd
Stelling: De kinderopvangbranche zou (net als steeds meer scholen) stelling moeten nemen en besluiten om geen zzp'ers / freelancers in te zetten op de functie van pedagogisch medewerker.
Stelling : Een kinderopvangorganisatie die geen zzp / freelancers inzet als pedagogisch medewerker beschermd daarmee de eigen organisatie en medewerkers.
Stelling: De verplichting (in 2025) van Taaltoets 3F is belangrijk voor kwalitatieve opvang van de kinderen.
Stelling: Het hebben van de theoretische kennis maakt een medewerker beter geschikt voor werken in de opvang dan een medewerker met ruime praktische ervaring.
Stelling: Mijn kinderopvangorganisatie biedt genoeg opleidingsmogelijkheden aan de medewerkers
Stelling: Kinderopvangmedewerkers die een door hun werkgever gefinancierde opleiding niet succesvol afronden, moeten een deel van de opleidingskosten terugbetalen.
Stelling: Kinderopvangmedewerkers moeten regelmatig worden geëvalueerd en beoordeeld op hun prestaties en professionele groei.
Stelling: Kinderopvangorganisaties moeten verplichte bijscholing en professionele ontwikkelingskansen bieden aan hun medewerkers.
Stelling: Het is de eigen verantwoordelijkheid van kinderopvangmedewerkers om hun professionele ontwikkeling te bevorderen door actief opleidingen en trainingen te zoeken en bij te wonen.
Stelling: Kinderopvangpersoneel moet verplichte training krijgen in het herkennen en omgaan met kindermishandeling en het bevorderen van veilige omgevingen.
Bij onze (kinderopvang)organisatie worden:
Welke situatie is van toepassing bij jouw (kinderopvang)organisatie?
Met welk cijfer wil jij Dag van de Kinderopvang/Pedagogisch medewerker 2022 waarderen? (dus vorig jaar !)
 • 8 22%, 24 stemmen
  24 stemmen 22%
  24 stemmen - 22% van alle stemmen
 • 6 15%, 16 stemmen
  16 stemmen 15%
  16 stemmen - 15% van alle stemmen
 • 7 15%, 16 stemmen
  16 stemmen 15%
  16 stemmen - 15% van alle stemmen
 • 5 14%, 15 stemmen
  15 stemmen 14%
  15 stemmen - 14% van alle stemmen
 • 4 10%, 11 stemmen
  11 stemmen 10%
  11 stemmen - 10% van alle stemmen
 • 1 7%, 7 stemmen
  7 stemmen 7%
  7 stemmen - 7% van alle stemmen
 • 3 5%, 5 stemmen
  5 stemmen 5%
  5 stemmen - 5% van alle stemmen
 • 9 5%, 5 stemmen
  5 stemmen 5%
  5 stemmen - 5% van alle stemmen
 • 10 5%, 5 stemmen
  5 stemmen 5%
  5 stemmen - 5% van alle stemmen
 • 2 3%, 3 stemmen
  3 stemmen 3%
  3 stemmen - 3% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 107
26 augustus 2023 - 20 september 2023
De poll is beëindigd
Welke benaming gebruikt jouw organisatie voor 21 september?
 • Dag van de Pedagogisch Medewerker 55%, 200 stemmen
  200 stemmen 55%
  200 stemmen - 55% van alle stemmen
 • Dag van de Leidster 25%, 91 stem
  91 stem 25%
  91 stem - 25% van alle stemmen
 • Dag van de Pedagogisch professionals 9%, 32 stemmen
  32 stemmen 9%
  32 stemmen - 9% van alle stemmen
 • Andere variant 7%, 24 stemmen
  24 stemmen 7%
  24 stemmen - 7% van alle stemmen
 • Dag van de Kinderopvang 4%, 16 stemmen
  16 stemmen 4%
  16 stemmen - 4% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 363
8 september 2023 - 29 maart 2024
De poll is beëindigd
Bij de Dag van de Kinderopvang/Pedagogisch medewerker 2022 (dus vorig jaar !) heb ik : (meerdere antwoorden mogelijk)
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van de organisatie 39%, 98 stemmen
  98 stemmen 39%
  98 stemmen - 39% van alle stemmen
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van individuele ouder(s) 20%, 51 stem
  51 stem 20%
  51 stem - 20% van alle stemmen
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van de oudercommissie 19%, 48 stemmen
  48 stemmen 19%
  48 stemmen - 19% van alle stemmen
 • iets (cadeautje, presentje, attentie etc) ontvangen van de locatie(manager) 13%, 32 stemmen
  32 stemmen 13%
  32 stemmen - 13% van alle stemmen
 • niets, er was geen aandacht voor 9%, 23 stemmen
  23 stemmen 9%
  23 stemmen - 9% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 252
Stemmers: 160
26 augustus 2023 - 20 september 2023
De poll is beëindigd
De Dag van de Pedagogisch Medewerker/ Dag van de Kinderopvang zou zich moeten richten op:
Stelling : Het afwijken van de standaard cao Kinderopvang bij de salarissen draagt bij aan verdere versnippering en ongelijkheid binnen de branche
Stelling : Het is belangrijk dat ouders tijd nemen om afscheid te nemen bij het brengen van kinderen op het KDV.
Stelling : De val van het kabinet is niet in het belang van de kinderopvang. Dit geeft verdere vertraging in de ontwikkeling van de branche
Puur voor de Kinderopvang : welke politieke partij zou in jouw ogen het beste voor de kinderopvangbranche (kinderen, ouders, organisaties) zijn?
 • VVD 20%, 135 stemmen
  135 stemmen 20%
  135 stemmen - 20% van alle stemmen
 • PVV 15%, 106 stemmen
  106 stemmen 15%
  106 stemmen - 15% van alle stemmen
 • GroenLinks - PvdA 13%, 89 stemmen
  89 stemmen 13%
  89 stemmen - 13% van alle stemmen
 • BBB 10%, 68 stemmen
  68 stemmen 10%
  68 stemmen - 10% van alle stemmen
 • D66 10%, 66 stemmen
  66 stemmen 10%
  66 stemmen - 10% van alle stemmen
 • Nieuw Sociaal Contract / Omtzigt 9%, 59 stemmen
  59 stemmen 9%
  59 stemmen - 9% van alle stemmen
 • Een andere politieke partij 6%, 43 stemmen
  43 stemmen 6%
  43 stemmen - 6% van alle stemmen
 • SP 5%, 37 stemmen
  37 stemmen 5%
  37 stemmen - 5% van alle stemmen
 • Forum voor Democratie 3%, 23 stemmen
  23 stemmen 3%
  23 stemmen - 3% van alle stemmen
 • CDA 3%, 22 stemmen
  22 stemmen 3%
  22 stemmen - 3% van alle stemmen
 • ChristenUnie 2%, 16 stemmen
  16 stemmen 2%
  16 stemmen - 2% van alle stemmen
 • JA21 2%, 11 stemmen
  11 stemmen 2%
  11 stemmen - 2% van alle stemmen
 • PvdD 1%, 7 stemmen
  7 stemmen 1%
  7 stemmen - 1% van alle stemmen
 • SGP 1%, 5 stemmen
  5 stemmen 1%
  5 stemmen - 1% van alle stemmen
 • DENK 0%, 3 stemmen
  3 stemmen
  3 stemmen - 0% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 690
8 juli 2023 - 22 november 2023
De poll is beëindigd
Stelling : Het dragen van overschoenen op een kinderdagverblijf is belangrijk voor de gezondheid van de kinderen.
Stelling : De hygiënemaatregelen in de kinderopvang schieten soms beetje door.
Op wat voor KDV-locatie (qua grootte) zou jij als pedagogisch medewerker het liefste werken?
Op wat voor BSO-locatie (qua grootte) zou jij als pedagogisch medewerker het liefste werken?
Stelling : gastouderbureaus (GOB’s) en gastouders hebben deels tegengestelde belangen: het aantrekken van oppas opa’s en oma’s is in het belang van de GOB, en niet in het belang van professionele gastouders.