Gemeentes

Er zijn 342 gemeentes in Nederland waar kinderdagverblijf (inclusief peuteropvang) en/of een buitenschoolse opvang locaties zijn gevestigd. Onderstaand tref je een overzicht aan van deze gemeentes met een overzicht van het aantal kindplaatsen en locaties.