De kinderopvangorganisatie Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 72 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 42 kindplaatsen.
  • 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 30 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind juni 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. : 42.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.8 (Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. : 30.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. : 1)
  • 4.4 locaties BSO (Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. : 1)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 123.2 KDV-kindplaatsen (Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. : 42)
  • 191.8 BSO-kindplaatsen (Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V. : 30).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Rosmalen. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van Kinderdagverblijf De Tweeberg B.V..

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.