De kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang De Hoge Waai is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 66 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 16 kindplaatsen.
  • 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 50 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind juni 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (Stichting Kinderopvang De Hoge Waai : 16.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.8 (Stichting Kinderopvang De Hoge Waai : 50.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (Stichting Kinderopvang De Hoge Waai : 1)
  • 4.4 locaties BSO (Stichting Kinderopvang De Hoge Waai : 1)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 123.2 KDV-kindplaatsen (Stichting Kinderopvang De Hoge Waai : 16)
  • 191.8 BSO-kindplaatsen (Stichting Kinderopvang De Hoge Waai : 50).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Stichting en houdt kantoor in Raamsdonk. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van Stichting Kinderopvang De Hoge Waai.

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.