Het is weer Prinsjesdag 2023, de derde dinsdag van de maand september en de Troonrede wordt weer uitgesproken door Zijne Majesteit de Koning, die de plannen van het demissionair kabinet Rutte IV bekend maakt. En zo vlak voor de Dag van Kinderopvang / Pedagogisch medewerker mag er zeker de nodige aandacht zijn voor de kinderopvang, de aanpak van schijnzelfstandigheid en herziening van het financieringsstelsel (de “bijna” gratis kinderopvang).

Het heeft de chatbot van ChatGPT behaagd om een Troonrede 2023 te schrijven over de kinderopvang.


Leden van de Staten-Generaal,

In deze Troonrede van 2023 willen we ons richten op een belangrijk aspect van ons sociaal beleid: de kinderopvang. We zullen ook de aanpak van schijnzelfstandigheid in deze sector bespreken en de herziening van het financieringsstelsel van de kinderopvang aankondigen.

Kinderopvang voor een sterke toekomst

Onze kinderen zijn onze toekomst en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat ze de beste start in het leven krijgen. Kinderopvang speelt hierbij een cruciale rol. We hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar er is meer werk te verrichten.

We zullen blijven investeren in:

 1. Kwaliteit en professionaliteit: Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang verdienen onze erkenning en waardering. We zullen de kwaliteit van de kinderopvang verder verbeteren door investeringen in opleiding en bijscholing van het personeel.
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid: Elke ouder moet toegang hebben tot kwalitatieve kinderopvang, ongeacht hun financiële situatie. We zullen blijven werken aan het verlagen van de kosten voor ouders en het verbeteren van de toegankelijkheid.
 3. Inclusiviteit: Elk kind, ongeacht hun achtergrond of speciale behoeften, verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. We zullen blijven investeren in inclusieve kinderopvangfaciliteiten.

Aanpak van schijnzelfstandigheid in de kinderopvangsector

Schijnzelfstandigheid is een probleem dat de rechten van werknemers ondermijnt en de stabiliteit van de kinderopvangsector in gevaar brengt. We zullen vastberaden optreden om dit aan te pakken:

 1. Strengere handhaving: We zullen de handhaving van arbeidswetgeving verscherpen om schijnzelfstandigheid te bestrijden en werknemers te beschermen.
 2. Duidelijke richtlijnen: Samen met belanghebbenden in de kinderopvang zullen we duidelijke richtlijnen opstellen om te bepalen wie als zelfstandige kan werken en wie als werknemer moet worden beschouwd.
 3. Rechten van werknemers: We zullen de rechten van werknemers versterken en ervoor zorgen dat ze eerlijke arbeidsvoorwaarden en zekerheid genieten.

Herziening van het financieringsstelsel kinderopvang

Tot slot, kondigen we aan dat we het financieringsstelsel voor kinderopvang grondig zullen herzien. Dit omvat:

 1. Eenvoud en transparantie: We zullen streven naar een financieringsstelsel dat eenvoudig en transparant is, zowel voor ouders als voor aanbieders van kinderopvang.
 2. Stimuleren van kwaliteit: Het nieuwe stelsel zal gericht zijn op het stimuleren van kwaliteit en professionaliteit in de kinderopvang.
 3. Evenwichtige kostenverdeling: We zullen werken aan een evenwichtige kostenverdeling tussen ouders, de overheid en andere betrokken partijen.

Beste Nederlanders, de kinderopvang is een pijler van onze samenleving en de basis voor een sterke toekomst. We zijn vastbesloten om kinderen de best mogelijke start te bieden, werknemers in de kinderopvang te beschermen en het financieringsstelsel te herzien om deze doelen te bereiken. Samen zullen we bouwen aan een Nederland waarin kinderen kunnen groeien, ouders kunnen werken met gemoedsrust, en de kinderopvangsector floreert.

Dank u wel.


Bovenstaande fictieve “troonrede” is op 18 september 2023 gemaakt door de chatbot ChatTGP. Het zou natuurlijk mooi zijn dat als dit (deels) ook in de echte troonrede die op dinsdag 19 september 2023 wordt uitgesproken. We zullen hier later over berichten.

Update 19 september 2023: helaas niets van dit alles. alhoewel we maatregelen worden aangekondigd om de koopkracht te verbeteren wordt hierbij niet aan de kosten kinderopvang van de ouders gedacht. Op 21 september 2023 is bekend geworden dat er circa 450 miljoen euro beschikbaar komt ter verhoging van de uurtarieven 2024. Nog onduidelijk is tot welk bedrag de uurtarieven worden aangepast, zo gauw dit bekend is zullen we de gegevens aanpassen.

Op deze themapagina tref je de mening aan van onze bezoekers over zzp in de kinderopvang.

Puur voor de Kinderopvang : welke politieke partij zou in jouw ogen het beste voor de kinderopvangbranche (kinderen, ouders, organisaties) zijn?
 • VVD 20%, 135 stemmen
  135 stemmen 20%
  135 stemmen - 20% van alle stemmen
 • PVV 15%, 106 stemmen
  106 stemmen 15%
  106 stemmen - 15% van alle stemmen
 • GroenLinks - PvdA 13%, 89 stemmen
  89 stemmen 13%
  89 stemmen - 13% van alle stemmen
 • BBB 10%, 68 stemmen
  68 stemmen 10%
  68 stemmen - 10% van alle stemmen
 • D66 10%, 66 stemmen
  66 stemmen 10%
  66 stemmen - 10% van alle stemmen
 • Nieuw Sociaal Contract / Omtzigt 9%, 59 stemmen
  59 stemmen 9%
  59 stemmen - 9% van alle stemmen
 • Een andere politieke partij 6%, 43 stemmen
  43 stemmen 6%
  43 stemmen - 6% van alle stemmen
 • SP 5%, 37 stemmen
  37 stemmen 5%
  37 stemmen - 5% van alle stemmen
 • Forum voor Democratie 3%, 23 stemmen
  23 stemmen 3%
  23 stemmen - 3% van alle stemmen
 • CDA 3%, 22 stemmen
  22 stemmen 3%
  22 stemmen - 3% van alle stemmen
 • ChristenUnie 2%, 16 stemmen
  16 stemmen 2%
  16 stemmen - 2% van alle stemmen
 • JA21 2%, 11 stemmen
  11 stemmen 2%
  11 stemmen - 2% van alle stemmen
 • PvdD 1%, 7 stemmen
  7 stemmen 1%
  7 stemmen - 1% van alle stemmen
 • SGP 1%, 5 stemmen
  5 stemmen 1%
  5 stemmen - 1% van alle stemmen
 • DENK 0%, 3 stemmen
  3 stemmen
  3 stemmen - 0% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 690
8 juli 2023 - 22 november 2023
De poll is beëindigd

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 21 september 2023