Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de plaatsingsovereenkomst. In de algemene voorwaarden worden een aantal algemene regels beschreven, zoals bijvoorbeeld de:

  • betalingsvoorwaarden
  • hoe om te gaan met geschillen

De algemene voorwaarden (ook wel mantelovereenkomst) gaan dus over de randvoorwaarden die standaard gelden en over speciale kenmerken van de dienst zelf. Bijvoorbeeld de uurtarieven of het aantal kinderopvanguren of de locatie. Deze worden opgenomen in een specifieke overeenkomst (bijv. plaatsingovereenkomst).

In principe staat iedere bedrijf of organisatie vrij om eigen algemene voorwaarden op te stellen, deze zijn niet gelijk voor een hele branche. Toch zijn er wel enkele standaarden, leden van werkgeversorganisaties worden vaak geacht algemene voorwaarden te gebruiken van die werkgeversorganisatie. Ook daar kan in detail van worden afgeweken.

Algemene voorwaarden kinderopvang – Brancheorganisatie Kinderopvang

Algemene voorwaarden kinderopvang – BMK