Beschikkingen

Voor de kosten van kinderopvang is het mogelijk een vergoeding te krijgen (mits u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst):  de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst werkt hierbij met een systeem van beschikkingen.

Eerst is er een voorlopige beschikking (=voorschot gebaseerd op taxaties) in het kalenderjaar en na afloop van het kalenderjaar een definitieve beschikking (eindafrekening).

Voorlopige beschikking

Eerst vraag je een voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag aan. Dit is een voorschot gebaseerd op taxaties voor het komend kalenderjaar. Het is raadzaam een paar keer per jaar te controleren of deze gegevens nog actueel zijn. Dit voorkomt teleurstellingen bij de definitieve beschikking.

Definitieve beschikking

Na afloop van het kalenderjaar volgt er een definitieve beschikking. Deze is dan gebaseerd op de definitieve gegevens voor het kalenderjaar. Dus op de definitieve inkomensgegevens en opgaaf kinderopvanguren.

  • Doe je aangifte inkomstenbelasting? Dan is het inkomen hiervan afkomstig.
  • Doe je geen aangifte inkomstenbelasting? Dan wordt het inkomen gebaseerd op basis van andere gegevens, zoals de opgaaf van je werkgever via de loonbelasting.

De kinderopvangorganisaties verstrekken ook maandelijks of anders jaarlijk opgaaf van de kinderopvanguren. Deze worden ook gebruikt voor controle en berekening KGU (arbeidsuren)

Over het algemeen begint de belastingdienst de definitieve beschikkingen voor toeslagen op te maken na 1 juli, als de meeste aangiftes inkomstenbelasting definitief gemaakt zijn.