Eigen bijdrage kinderopvang

Het kan voorkomen dat je de term “eigen bijdrage kinderopvang” tegenkomt, of zelfs de afgekorte vorm “EB Kinderopvang”. We leggen het je uit wat dit is.

Als ouder sluit je een overeenkomst af met een kinderopvangorganisatie voor de opvang je kind(eren). Jij bent zelf eigenlijk het volledige bedrag verschuldigd aan de kinderopvangorganisatie. Gelukkig draagt de overheid ook een groot gedeelte bij in de kosten die jij als ouder hebt. Uiteraard als je aan de voorwaarden voldoet voor verkrijgen van de kinderopvangtoeslag.

Het gedeelte wat helemaal ten laste van je eigen portemonnee gaat is de “eigen bijdrage kinderopvang” (= Bruto kosten kinderopvang -/- ontvangen kinderopvangtoeslag).  Het wordt eigenlijk ook wel de “netto-kosten kinderopvang” genoemd.

Belangrijk

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moet je als ouder/verzorger zelf dus een bijdrage hebben betaald in de kosten van de kinderopvang. Betaal je dus niet de rekening van de kinderopvangorganisatie, dan heb je ook geen recht op kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst kan dan dus de beschikking naar beneden bijstellen.

Die eigen bijdrage moet ook betaald zijn door de aanvrager van de kinderopvangtoeslag of de fiscale partner. Als de ex-partner de kosten van de kinderopvang betaald maar niet de aanvrager is van de kinderopvangtoeslag is, dienen de afspraken van de betaling vastgelegd te zijn, bijvoorbeeld als onderdeel van de kinderalimentatie. De belastingdienst kan anders de beschikking terugdraaien (je betaald dan als ouder immers niet zelf de bijdrage).

Bovenstaande is ook van belang als de kosten van de kinderopvang betaald worden door bijvoorbeeld een ander familielid, zoals de oma/opa van de kinderen.