KGU staat voor Koppeling Gewerkte Uren bij de kinderopvangtoeslag. Het recht op kinderopvangtoeslag is mede afhankelijk van de arbeidsuren (behalve als je dus bijvoorbeeld een scholings- , inburgerings- of reintegratie traject volgt). Vanaf 1 januari 2022 is het 140 % van de arbeidsuren van de minst werkende partner.

Het gaat ook om aantoonbare arbeidsuren, dus de uren op contract en/of uw salaris- of loonstrook. Heeft u dus extra gewerkt, maar zijn deze niet uitbetaald (maar gespaard in een meerurenpot), dan tellen deze niet mee. Voor ZZP’s /ondernemers geldt het aantoonbaar urensaldo. Voor doelgroepers (taject naar werk, volgen officiële studie, verplichte inburgering) geldt een maximum van 230 uur, ongeacht aantal uren studie e.d..

Belangrijk is het aantal uren per kalenderjaar (dus van 1 januari tm 31 december). Heeft u dus wisselende arbeidsuren, bijvoorbeeld 1040 uur per jaar, dan heeft u recht op maximaal 1.456 uur kinderopvang voor de kinderopvangtoeslag. Deze hoeft niet iedere maand gelijk te zijn, zolang u maar over het jaar heen aan dit totaal komt.