NSO staat voor naschoolse opvang, de opvang na schooltijd voor kinderen die naar de (basis)school gaan. Dus tussen 4 en circa 13 jaar. Het recht op kinderopvangtoeslag eindigt wanneer het kind start op het middelbaar onderwijs.

De termen NSO en BSO (buitenschoolse opvang) lopen vaak door elkaar heen. Buitenschoolse opvang is zowel de naschoolse opvang (opvang na schooltijd) en VSO (voorschoolse opvang), de opvang voordat de school begint.