Meningen – werken in de kinderopvang

Hoe wordt er gedacht over werken in de kinderopvang? Zou jij meer uren willen werken of werk je al genoeg uren.

De beste manier om hier achter te komen is natuurlijk hierover vragen te stellen of stellingen te plaatsen waarop men een mening kan geven. Het kan helpen bij het vormen van inzichten, het begrijpen van standpunten en het bevorderen van discussies over belangrijke kwesties, of het kan gewoon leuk en informatief zijn. Het geeft in ieder geval een beeld. Het is natuurlijk wel zo dat meningen op stellingen slechts een momentopname zijn en niet altijd een volledig beeld geven van de complexiteit van een onderwerp.

Kinderopvang-Wijzer helpt om je wegwijs te worden in kinderopvangland en heeft over meerdere onderwerpen een themapagina. Onderstaand een overzicht van meningen en stellingen over het onderwerp “werken in de kinderopvang”.

Themapagina’s:

Deel jij ook je mening?

Vraag : Wat zou voor jou een belangrijke secundaire voorwaarde zijn om te werken bij een kinderopvangorganisatie? (max 2 antwoorden)
Vraag : Hoe ervaar jij de werkdruk als medewerker in de kinderopvang ?
Vraag : wat veroorzaakt voor jou als medewerker kinderopvang de meeste werkdruk? (max 2 antwoorden)
Vraag : Hoe groot is de kans dat jij over twee jaar nog steeds in de kinderopvang werkt?
Vraag : Hoe groot is de kans dat jij over twee jaar nog steeds bij je huidige werkgever werkt?
Vraag : Hoe tevreden ben jij met het werken in de kinderopvang?
Vraag : Hoe tevreden ben jij met het werken bij jouw werkgever?
Stelling: Het hebben van de theoretische kennis maakt een medewerker beter geschikt voor werken in de opvang dan een medewerker met ruime praktische ervaring.
Stelling: Kinderopvangmedewerkers die een door hun werkgever gefinancierde opleiding niet succesvol afronden, moeten een deel van de opleidingskosten terugbetalen.
Stelling: Mijn kinderopvangorganisatie biedt genoeg opleidingsmogelijkheden aan de medewerkers
Stelling: Het is de eigen verantwoordelijkheid van kinderopvangmedewerkers om hun professionele ontwikkeling te bevorderen door actief opleidingen en trainingen te zoeken en bij te wonen.
Stelling: Kinderopvangmedewerkers moeten regelmatig worden geëvalueerd en beoordeeld op hun prestaties en professionele groei.
Stelling: Kinderopvangorganisaties moeten verplichte bijscholing en professionele ontwikkelingskansen bieden aan hun medewerkers.
Stelling: Kinderopvangpersoneel moet verplichte training krijgen in het herkennen en omgaan met kindermishandeling en het bevorderen van veilige omgevingen.
Stelling : Het afwijken van de standaard cao Kinderopvang bij de salarissen draagt bij aan verdere versnippering en ongelijkheid binnen de branche
Stelling : De medewerkers in de branche kinderopvang zijn niet gebaat bij meerdere brancheorganisaties voor werkgevers.
Zou je meer uren gaan werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang als je (hogere) korting zou krijgen op kosten van de kinderopvang voor jouw kind(eren) bij jouw werkgever?
Stelling : de kwaliteit in de kinderopvangbranche gaat achteruit door de aanwezigheid van freelancers/zzp’ers, werkzaam als pedagogisch medewerker.
Stelling : uitvoering van het vak als pedagogisch medewerker kinderopvang staat haaks op de kenmerken van een freelancer.
Jouw werkgever is lid van :
Heeft jouw werkgever in januari een extra loonbetaling gedaan in vorm van een bonus of voorschot verhoging CAO-loon?
 • Ja 67%, 55 stemmen
  55 stemmen 67%
  55 stemmen - 67% van alle stemmen
 • Nee 28%, 23 stemmen
  23 stemmen 28%
  23 stemmen - 28% van alle stemmen
 • N.V.T. mijn werkgever is lid van de BVOK (CAO MKMB) 5%, 4 stemmen
  4 stemmen 5%
  4 stemmen - 5% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 82
28 januari 2023 - 15 februari 2023
De poll is beëindigd
Wat is voor jou de belangrijkste reden als pedagogisch medewerker in loondienst om WEL meer uren te gaan werken?
Wat is voor jou de belangrijkste reden als pedagogisch medewerker in loondienst om NIET meer uren te gaan werken?
Hoeveel uur werk jij (per week) als medewerker (in loondienst) op een kinderdagverblijf? (gemiddeld over periode van circa 3 maanden)
Hoeveel uur werk jij (per week) als medewerker (in loondienst) op een buitenschoolse opvang ? (gemiddeld over periode van circa 3 maanden)
Ben jij als medewerker in de kinderopvang lid van :
Wil jij meer uren werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?
Op wat voor KDV-locatie (qua grootte) zou jij als pedagogisch medewerker het liefste werken?
Op wat voor BSO-locatie (qua grootte) zou jij als pedagogisch medewerker het liefste werken?
Ben jij als medewerker in de kinderopvang lid van :

Stellingen bij Kinderopvang-Wijzer

Kinderopvang-Wijzer heeft een breed publiek die een interesse heeft in de kinderopvang, als ouder/verzorger, medewerker, bestuurder of andere belangstellende.

De stellingen en vragen die gesteld worden aan onze bezoekers kunnen informatief en/of prikkelend zijn en een beeld geven hoe over bepaalde onderwerpen gedacht wordt. Deze kunnen daardoor ook bijdragen aan een bredere discussie. Deelname aan de stelling is anoniem, de uitkomsten zijn altijd gelijk openbaar.

Heb jij een stelling/vraag m.b.t. de kinderopvang, die je graag wilt stellen aan een breed publiek, dan kan dat. Stuur de stelling/vraag met motivatie in via deze pagina. Kinderopvang-Wijzer zal dan bekijken of deze gepubliceerd kan worden.

De stellingen/vragen mogen natuurlijk geen betrekking hebben op bedrijven of personen.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 16 maart 2024