Meningen – zzp in de kinderopvang

Hoe wordt er gedacht over de aanwezigheid van freelancer / zzp in de kinderopvang? De toename van zzp’ers is de laatste jaren enorm en dat heeft consequenties voor ouders, medewerkers en kinderopvangorganisaties, zowel in financiële zin als de kwaliteit van de dienstverlening.

De beste manier om hier achter te komen is natuurlijk hierover vragen te stellen of stellingen te plaatsen waarop men een mening kan geven. Het kan helpen bij het vormen van inzichten, het begrijpen van standpunten en het bevorderen van discussies over belangrijke kwesties, of het kan gewoon leuk en informatief zijn. Het geeft in ieder geval een beeld. Het is natuurlijk wel zo dat meningen op stellingen slechts een momentopname zijn en niet altijd een volledig beeld geven van de complexiteit van een onderwerp.

Kinderopvang-Wijzer helpt om je wegwijs te worden in kinderopvangland en heeft over meerdere onderwerpen een themapagina. Onderstaand een overzicht van meningen en stellingen over het onderwerp “zzp in de kinderopvang”.

Andere themapagina’s:

Deel jij ook je mening?

Ben jij werkzaam als ZZP/freelancer in de kinderopvang / onderwijs of zorg? Wat is voor jou van toepassing?
Is jouw hoofdinkomen afkomstig uit werken als ZZP/freelancer in de kinderopvang / onderwijs of zorg? Wat is voor jou van toepassing?
Stelling: De kinderopvangbranche zou (net als steeds meer scholen) stelling moeten nemen en besluiten om geen zzp'ers / freelancers in te zetten op de functie van pedagogisch medewerker.
Stelling : Een kinderopvangorganisatie die geen zzp / freelancers inzet als pedagogisch medewerker beschermd daarmee de eigen organisatie en medewerkers.
Stelling : Je kan beter een opvanggroep sluiten of het aantal kindplaatsen inkrimpen dan gedwongen zijn om structureel freelancers / zzp in te zetten.
Stelling : het beeld van studie DNB dat freelancers vaak jonger zijn dan 40 ,vrouw zijn en een migratieachtergrond hebben komt overeen met de freelancers actief in de kinderopvang.
Welke situatie is van toepassing bij jouw (kinderopvang)organisatie?
Bij onze (kinderopvang)organisatie worden:
Stelling : de kwaliteit in de kinderopvangbranche gaat achteruit door de aanwezigheid van freelancers/zzp’ers, werkzaam als pedagogisch medewerker.
Stelling : een echte freelancer zou niet aangesloten en afhankelijk zijn van een platformorganisatie.
Stelling : freelancers moeten verplicht worden om dezelfde bijdrage te betalen aan het sociale zekerheidstelsel en belastingafdracht, o.a. door verplichte pensioenpremies en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Stelling : De Belastingdienst is verantwoordelijk voor juiste belastingheffing bij alle belastingplichtigen. Deze dient dus strikt te controleren op naleving van de voorwaarden als IB-ondernemer, ook bij freelancers.
Stelling : uitvoering van het vak als pedagogisch medewerker kinderopvang staat haaks op de kenmerken van een freelancer.
Stelling : freelancers in de kinderopvang (werkzaam als pedagogisch medewerkers) zijn meestal graaiers.

Stellingen bij Kinderopvang-Wijzer

Kinderopvang-Wijzer heeft een breed publiek die een interesse heeft in de kinderopvang, als ouder/verzorger, medewerker, bestuurder of andere belangstellende.

De stellingen en vragen die gesteld worden aan onze bezoekers kunnen informatief en/of prikkelend zijn en een beeld geven hoe over bepaalde onderwerpen gedacht wordt. Deze kunnen daardoor ook bijdragen aan een bredere discussie. Deelname aan de stelling is anoniem, de uitkomsten zijn altijd gelijk openbaar.

Heb jij een stelling/vraag m.b.t. de kinderopvang, die je graag wilt stellen aan een breed publiek, dan kan dat. Stuur de stelling/vraag met motivatie in via deze pagina. Kinderopvang-Wijzer zal dan bekijken of deze gepubliceerd kan worden.

De stellingen/vragen mogen natuurlijk geen betrekking hebben op bedrijven of personen.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 16 maart 2024