Geen widgets gevonden in de zijbalk

Stand van zaken buitenschoolse opvang

Bijna dagelijks worden er buitenschoolse opvang locaties in- en uitgeschreven bij het LRK. Of worden door de organisaties het aantal kindplaatsen aangepast. Onderstaande tabel geeft weer hoe de aantallen kinderdagverblijven zich ontwikkeld.

Ontwikkeling buitenschoolse opvang in Nederland

Buitenschoolse opvang locaties kindplaatsen houders kpl/locatie kpl/houder loc/houder
eind juli 2020 7.438 315.628 1.858 42,43 169,88 4,00
eind aug. 2020  7.503 318.681 1.872 42,47 170,24 4,01
medio okt. 2020  7.529 320.204 1.883 42,53 170,05 4,00
begin nov. 2020  7.537 320.870 1.886 42,57 170,13 4,00
eind dec. 2020  7.553 322.271 1.888 42,67 170,69 4,00
begin maart 2021 7.590 324.049 1.871 42,69 173,20 4,06
begin april 2021  7.602 324.670 1.873 42,71 173,34 4,06
begin mei 2021  7.601 324.403 1.865 42,68 173,94 4,08
eind mei 2021  7.600 324.504 1.868 42,70 173,72 4,07
begin juli 2021  7.617 326.140 1.878 42,82 173,66 4,06
eind okt. 2021  7.624 328.190 1.883 43,05 174,29 4,05
medio feb. 2022  7.658 331.332 1.866 43,27 177,56 4,10
medio juni 2022 7.703 333.786 1.869 43,33 178,59 4,12
eind juli 2022 7.735 335.501 1.871 43,37 179,32 4,13
eind aug. 2022 7.795 338.577 1.884 43,44 179,71 4,14
eind sept. 2022 7.827 339.707 1.884 43,40 180,31 4,15
eind okt. 2022 7.835 339.690 1.881 43,36 180,59 4,17

Uit deze cijfers zijn een aantal conclusies te trekken:

  • Terwijl het aantal locaties en kindplaatsen toeneemt, neemt het aantal houders eerder af. Dit zal komen door fusies en overnames.
  • Het aantal kindplaatsen per locatie is stijgende, locaties worden dus groter of uitgebreid.
  • Het aantal kindplaatsen per houder is stijgende, houders worden dus groter (mede door fusies/overnames).
  • Het aantal locaties per houder neemt toe, mede door fusies/overname. De top 100 grootste houders in de BSO hebben een gemiddelde van ruim 38 locaties per houder. Er zijn dus nog kleine houders.

Je treft hier de stand van zaken bij de kinderdagverblijven aan.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 5 november 2022