De Arbeidsinspectie onderzoekt op verzoek van vakbond FNV of bemiddelaar Tadaah schijnzelfstandigen inzet bij kinderopvangorganisaties Impuls en BLOS. De FNV vermoedt dat zzp’ers die via Tadaah als pedagogisch professionals werken, onderbetaald worden en dat cao- en pensioenafspraken worden omzeild.

Onaangekondigd bezoek aan Tadaah

Recent bracht de Arbeidsinspectie een onaangekondigd bezoek aan het bemiddelingskantoor Tadaah, dat een groot aantal pedagogisch professionals aan diverse kinderopvangorganisaties “uitzendt”. De FNV vermoedt dat deze professionals als zelfstandigen worden ingezet, terwijl ze feitelijk als uitzendkrachten werken en daardoor onder de cao Uitzendkrachten zouden moeten vallen. Dit zou hen recht geven op vakantiedagen, pensioenopbouw en doorbetaling bij ziekte.

Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Kinderopvang, stelt: “De kinderopvang heeft dringend behoefte aan meer professionals in loondienst. Constructies als deze hollen de sector alleen maar verder uit.”

Pedagogisch professionals en zelfstandigheid

De FNV baseert zich op jurisprudentie en wetgeving en concludeert dat pedagogisch professionals niet als zelfstandigen in kinderopvangorganisaties kunnen werken. Ze worden aangestuurd, werken in teams met kind-groepen en volgen het beleid van de organisatie. Omdat het kind centraal staat in de kinderopvang, vallen pedagogisch professionals onder de kernactiviteiten van de sector.

Dit wordt overigens in de Memorie van Toelichting bij wetsontwerp VBAR al door wetgever aangegeven dat kinderopvangorganisaties horen te weten dat ze met schijnzelfstandigen werken als deze zzp’ers inzetten. Deze MvT is mede gebaseerd op meningen uitvoeringsinstanties als de Arbeidsinspectie, Belastingdienst en UWV.

Gevolgen voor kinderopvangorganisaties

Als de Arbeidsinspectie vaststelt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid en onderbetaling bij Impuls en BLOS, kan dit volgens de FNV gevolgen hebben voor alle kinderopvangorganisaties die met schijnzelfstandigen werken. Sharon Bandell, projectleider bij FNV Flex & Naleving, benadrukt: “Het is voor kinderopvangorganisaties belangrijk om goed na te denken over hoe zij hun kinderopvang organiseren. Zeker omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 weer gaat handhaven op schijnzelfstandigheid. Zij kunnen dan boetes uitdelen en loonheffing innen. We roepen werkgevers daarom op om meer mensen in loondienst te nemen in plaats van zzp’ers in te zetten.”

Lees ook: Als organisatie al voorbereid op opheffing handhavingsmoratorium?

Dreigend personeelstekort

Dorenbos voegt toe: “Zelfstandig ondernemerschap lijkt aantrekkelijk, maar in de praktijk hebben deze zzp’ers nauwelijks invloed op hun tarief en werken ze zij aan zij met vaste medewerkers, maar dan zonder vakantiedagen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en pensioen. Het toch al nijpende personeelstekort in de kinderopvang dreigt verder toe te nemen. Daarom is het extra belangrijk dat er goede cao-afspraken komen die medewerkers motiveren om weer in loondienst te werken. In de laatste cao is al een stap gezet door afspraken te maken over het inroosteren van vaste medewerkers, die voorrang krijgen op invalkrachten.”

Zzp’ers in de kinderopvang

In de kinderopvang zijn ruim 122.000 werknemers actief. Volgens brancheorganisaties BK en BMK werken er ongeveer 14.000 zzp’ers in de kinderopvang. De vraag is of deze zzp’ers daadwerkelijk zelfstandig zijn of als werknemers moeten worden gezien. De resultaten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie worden volgend jaar verwacht.

Het Dossier ZZP in kinderopvang

Lees ook:

Het originele nieuwsbericht tref je hier aan.