De kinderopvangorganisatie BSO Big Jungle B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 1 locatie(s) kinderopvang met in totaal 44 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 0 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 0 kindplaatsen.
  • 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 44 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind mei 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (BSO Big Jungle B.V. : 0.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.9 (BSO Big Jungle B.V. : 44.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (BSO Big Jungle B.V. : 0)
  • 4.4 locaties BSO (BSO Big Jungle B.V. : 1)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 122.8 KDV-kindplaatsen (BSO Big Jungle B.V. : 0)
  • 192.0 BSO-kindplaatsen (BSO Big Jungle B.V. : 44).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Maarssen. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van BSO Big Jungle B.V..

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 juni 2024