Categorie Locaties

In Nederland zijn iets meer dan 16.400 locaties in het LRK geregistreerd als een kinderdagverblijf (KDV) of een buitenschoolse opvang (BSO) locatie. Je treft deze locaties hieronder aan, bij de omschrijving van de locatie is opgenomen hoeveel kindplaatsen er zijn geregistreerd, onder welk LRK-nummer en wie de houder is. Het is mogelijk dan verder te bekijken welke locaties die houder nog meer heeft geregistreerd of welke locaties in het postcode gebied, de plaats of gemeente zijn gevestigd.

Snelste manier van zoeken : klik zoekicoon in hoofdmenu en begin met tikken ….