Corona en kinderopvang: informatie voor ouders – versie 3-11-2021

De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Er gelden maatregelen en regels. Bijvoorbeeld voor testen en op vakantie gaan. Onderstaand tref je de algemene informatie over corona voor kinderopvang.

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft

Blijf thuis als u klachten heeft of contact heeft gehad met iemand met corona. Voor kinderen gelden hierop een paar uitzonderingen. 

Quarantaineregels voor kinderen tot 13 jaar

Kinderen tot 4 jaar

Vanaf 15 oktober 2021 geldt voor kinderen tot 4 jaar het volgende:

 • Zij hoeven niet thuis te blijven en mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bij bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).
  • Zij kunnen zich laten testen met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben.
 • Zij moeten wel thuisblijven als zij verkoudheidsklachten hebben én een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona.
 • Zij moeten wel thuisblijven bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij deze zwaardere klachten is het belangrijk om altijd een afspraak te maken voor een test bij de GGD.
 • Zij hoeven niet thuis te blijven (in quarantaine) als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona en zelf geen klachten hebben. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar

 • Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).
 • Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis.
 • Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben.
 • Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten.
 • Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.
 • Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of als zij op de basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen. 
 • Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.
 • Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Gevolgen huisgenoten als een kind klachten heeft

Gevolgen huisgenoten als een kind tot 13 jaar klachten heeft

Vanaf 8 juli hoeven huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten en koorts of benauwdheid niet meer thuis te blijven, ook niet in afwachting van een testuitslag van het kind of als het verkouden kind een dringend testadvies heeft.

Heeft een kind corona? De GGD vertelt wat de regels zijn. Lees de brief voor huisgenoten op de website van het RIVM.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

 • Hebben kinderen een onderliggende medische problematiek? Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
 • Twijfelt u als ouders of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan? Dan is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
 • Valt een gezinslid in de risicogroep en is hij of zij onder specialistische behandeling? Overleg dan met de arts of het kind naar de kinderopvang kan.

Regels na vakantie in het buitenland

 • Komt u terug uit een zeer hoogrisicogebied? Dan gaat u verplicht in quarantaine.
 • Ouders en pedagogisch medewerkers mogen tijdens een quarantaine niet naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Heeft een kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of het kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen. Dit kan bij de teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Pedagogisch medewerkers en gastouders hebben prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Preventief zelftesten personeel kinderopvang

Medewerkers kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus. Ook zonder een directe aanleiding. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn. Zo voorkomen ze een grotere uitbraak.

Medewerkers die (nog) niet immuun of volledig gevaccineerd zijn, krijgen het advies 2 keer per week preventief een zelftest te doen.

Testen op corona buiten de GGD-teststraten

Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is.

Kortdurende sluiting van een locatie: (eventuele) gevolgen kinderopvangtoeslag

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.

Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen, waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag bij de Toeslagen aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen.

Er is geen tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage bij deze kortstondige sluitingen.

Bron : Rijksoverheid