Corona en kinderpopvang : BSO weer open op 10-1

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 10 januari 2022 de basisscholen en de buitenschoolse opvang (bso) weer open zijn. De kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) waren al open.

Bso open

Vanaf maandag 10 januari 2022 is de buitenschoolse opvang (bso), net als scholen in het primair en voortgezet onderwijs, weer open. Tot 10 januari is er uitsluitend noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastoudersopvang (0-12 jaar) waren al open.

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

Wel blijft er in de bso, kinderdagopvang en gastouderopvang sprake van aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Daarnaast heeft het RIVM een Generiek Kader kinderopvang ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.  

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) zijn open gebleven. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die voor hun kinderen in de basisschoolleeftijd gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die gebruik maken van kinderdagopvang.

Algemene informatie over corona voor kinderopvang