CPB : Ouders gaan een beetje meer werken als hun jongste kind naar school gaat

  • Versie
  • Downloaden 1
  • Bestandsgrootte 1,12 mb
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 26 december 2020
  • Laatst bijgewerkt 26 december 2020

CPB : Ouders gaan een beetje meer werken als hun jongste kind naar school gaat

Vanaf hun vierde jaar gaan vrijwel alle kinderen in Nederland twintig uur per week naar school. Wanneer het jongste kind in een huishouden naar school gaat, heeft dit ook consequenties voor ouders. Als ouders een deel van de werkweek voor hun kind zorgen, kunnen zij deze tijd anders besteden. Dit geldt voor de meeste ouders in Nederland. Als ouders gebruik maakten van betaalde kinderopvang, besparen ze hierdoor kosten. Dit geldt voor ongeveer de helft van de ouders. Veel ouders besparen dus zowel tijd als kosten aan opvang. Standaard economische theorie voorspelt dat dit twee tegengestelde effecten veroorzaakt: door de toename in beschikbare tijd verwachten we dat ouders meer gaan werken, terwijl de dalende uitgaven aan kinderopvang juist kunnen leiden tot een afname in het aantal gewerkte uren (het inkomenseffect).

Wij laten in dit onderzoek zien dat Nederlandse ouders per saldo iets meer gingen werken vanaf het moment dat hun jongste kind naar school gaat. Het belang van extra tijd is voor veel ouders blijkbaar groter dan het inkomenseffect. Van de moeders met een jongste kind onder de vier jaar werkt gemiddeld 68% in de periode 2006-2016. En zij die werken, werken gemiddeld 23 uur per week. Voor vaders geldt dat 91% werkt, en gemiddeld bijna 38 uur per week. De gemiddelde moeder gaat ongeveer slechts 3% meer werken als haar jongste kind naar school gaat. Voor hun partners vinden we een nog kleinere toename van ongeveer 0,4%.