Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Deze vereniging vertegenwoordigt ouders die hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder brengen met met de overheid en beleidsmakers op landelijk en gemeentelijk niveau. Zoals de Rijksoverheid en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast werken ze nauw samen met ondernemers in de sector kinderopvang, zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Brancheverenging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Vereniging Gastouderbranche (VGOB).

De leden van BOinK zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Als de oudercommissie lid is kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van de dienstverlening.

Je treft hier de website aan van BOinK.