Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is één van de organisaties die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan zij: dagopvang (=kinderdagverblijf) , buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen (=peuteropvang).

Als ouder zal je meestal niet merken of de kinderopvangorganisatie die je kinderen opvangt lid is van een werkgeversorganisatie.

Je treft hier de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang aan.