BSO staat voor buitenschoolse opvang, de opvang voor kinderen die naar de (basis)school gaan. Dus tussen 4 en circa 13 jaar. Het recht op kinderopvangtoeslag eindigt wanneer het kind start op het middelbaar onderwijs.

De termen BSO en NSO (naschoolse opvang) lopen vaak door elkaar heen. Naschoolse opvang is eigenlijk alleen na schooltijd en dus onderdeel van de BSO. Er is ook VSO (voorschoolse opvang), de opvang voordat de school begint.