Crèche

Met crèche wordt een kinderdagverblijf of dagopvang bedoeld, dus de opvang voor jonge kinderen tot circa 4 jaar.

Het woord crèche is afkomstig uit het Frans. Deze term wordt bijna niet meer gebruikt.