Drie-uursregeling

De kinderopvang moet zich houden aan de BKR. Hierbij mag men drie uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR), dat noemen ze de drie-uursregeling.

Hoe werkt de drie-uursregeling?

 • De kinderopvang mag maximaal 3 uur afwijken van de BKR.
 • Dat betekent dat de kinderopvang in deze periode minder pedagogisch medewerkers mag inzetten dan volgens de BKR verplicht is.
 • De kinderopvang moet wel minimaal de helft van het aantal BKR-verplichte medewerkers inzetten.
 • Deze drie uur mag de kinderopvang verspreiden over de dag.
 • Voorwaarde is dat de kinderopvanglocatie minimaal 10 uur aaneengesloten open is.

Drie-uursregeling in het pedagogisch beleidsplan

 • In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke uren de kinderopvang afwijkt van de BKR.
 • Dit mag per dag verschillen, maar moet wel iedere week op dezelfde dagen zijn.
 • De kinderopvang beschrijft in het pedagogisch beleidsplan ook op welke uren men niet afwijkt van de BKR.
 • Als de kinderopvang de tijden niet vastlegt in het pedagogisch beleidsplan, dan mag de kinderopvang niet afwijken van de BKR.
 • De kinderopvang laat de ouders weten wanneer men afwijkt van de beroepskracht-kindratio.

Afwijken van BKR de buitenschoolse opvang

 • Bij de buitenschoolse opvang (BSO) mag de kinderopvang voor en na schooltijd en op vrije middagen minder pedagogisch medewerkers inzetten.
 • Dit mag maximaal een half uur per dag.
 • In de vakantie en op vrije dagen geldt de drie-uursregeling zoals in de dagopvang.
 • Voorwaarde is dat uw BSO minimaal 10 uur aaneengesloten open is.
 • De kinderopvang moet de drie-uursregeling omschrijven in het pedagogisch beleidsplan.