Geschillencommissie kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus verplicht zich te registeren bij een onafhankelijke geschillencommissie.

De houder van een kindercentrum moet zich registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hieraan is het Landelijk klachtenloket Kinderopvang verbonden.

De kinderopvang moet ouders en oudercommissies laten weten dat deze is aangesloten bij de geschillencommissie. De Geschillencommissie Kinderopvang geeft een onafhankelijk oordeel als er een klacht is over de organisatie.

Ook moet de kinderopvang een klachtenregeling hebben. Hierin vertelt de kinderopvang aan ouders en oudercommissies hoe de organisatie omgaat met klachten.