De GGD of Gemeentelijke Gezondheidsdienst controleert de kwaliteit van de kinderopvanglocatie (kindercentrum, gastouderopvanglocatie).

Controle bij starten kinderopvang

Om te starten als kinderopvang moet deze in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan. Na een aanvraag onderzoekt een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) de kwaliteit van de opvang. Met de resultaten van dat onderzoek, bepaalt de gemeente of uw locatie in het LRK komt.

Hierdoor is het voor nieuwe locaties vaak moeilijk om de juiste openingsdatum te bepalen, de termijn waarbinnen dit geregeld kan zijn varieert nogal in de praktijk.

Na de registratie is het voor ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen. Na drie maanden doet de GGD opnieuw onderzoek.

Jaarlijkse controle GGD

Als de kinderopvangorganisatie in het LRK staat, controleert een GGD-inspecteur ieder jaar of de kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt langs zonder dat eerst te melden en controleert onder meer op:

 • pedagogische praktijk
 • beroepskracht-kindratio
 • groepsgrootte
 • beroepskwalificaties
 • verklaringen omtrent gedrag (vog’s) met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang)
 • veiligheid en gezondheid

De GGD-inspecteur controleert dit door:

 • observaties
 • gesprekken met de kinderopvang
 • gesprekken met de medewerkers van de kinderopvang
 • documentenonderzoek
 • gesprekken met de oudercommissie

Risicoprofiel kinderopvang

De GGD-inspecteur gebruikt risicoprofielen bij de controle. De kinderopvang krijgt een kleur (rood, oranje, geel of groen). De kleur bepaalt hoe intensief de GGD de kinderopvanglocatie controleert. De kinderopvang krijgt ieder jaar een nieuw risicoprofiel.

Het risicoprofiel van de GGD is niet onomstreden. De kinderopvang organisaties hebben geen toegang tot de achterliggende gegevens en bronnen. De uitkomst kan dus ook gekleurd zijn door de inspecteur die het opstelt.

GGD-inspectierapport is openbaar

Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. U moet de inspectierapporten op uw website plaatsen. Heeft u geen website? Dan moeten ouders hen personeel het rapport altijd kunnen bekijken op een toegankelijke plaats. De rapporten staan ook op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.